Hoe leren kinderen om hun creatieve vermogens niet te gebruiken?


Blog muziekmethode Muziek en Meer - Hoe we kinderen leren om hun creatieve vermogens niet te gebruiken

Het onderwijs van nu is sterk gericht op het behalen van meetbare resultaten. We toetsen onze leerlingen voortdurend op hun voortgang. Want we willen inzicht in hun ontwikkeling. Leerresultaten moeten meetbaar zijn. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de ontwikkeling van leerlingen? Welke denkstrategie trainen kinderen als we ze voortdurend tegen de prestatie-meetlat leggen?

Training van linkerhersenhelft

Met meetbaar onderwijs (vast te leggen in scores) trainen we de linkerhersenhelft van kinderen:

1. Rechtlijnig en logisch denken (‘A + B = C’)
2. Denken in goed en fout
3. 1 oplossing voor 1 probleem bedenken (‘dit is het goede antwoord’)
4. Ontwikkeling van oordelend vermogen (‘dit is zoals het is’)
5. Meten met anderen (‘ik scoor hoger / lager dan de ander’)
6. Gesloten antwoorden geven (‘zo is het goed’)

Training van rechterhersenhelft

Met creativiteitsonderwijs (niet vast te leggen in scores, maar in relaties/verhoudingen) trainen we de rechterhersenhelft van kinderen:

1. Associatief denken (‘A is verbonden met B en C’)
2. Verbanden leggen (‘dit heeft relatie met dat’)
3. Meerdere oplossingen voor 1 probleem bedenken (‘dit kan, maar dit ook’)
4. Waarnemend vermogen ontwikkelen (‘ik zie dit, maar een ander ziet misschien dat’)
5. Zichzelf vergelijken met zichzelf (‘ik ben gegroeid’)
6. Mogelijkheden zien (‘ik kijk graag verder’)

Hoe meet je creatieve ontwikkeling?

De linkerhersenhelft is gefocust op het produceren van ‘goede-antwoorden-output’. De rechtserhersenhelft is daarentegen gefocust op het produceren van ‘creatieve-output’. De 'creatieve-output' van de rechterhersenhelft kunnen we, in tegenstelling tot ‘goede-antwoorden-output’ van de linkerhersenhelft, niet toetsen met scores. Het creatieve denken laat zich niet meten met concrete cijfers. Want het draait om de verhoudingen en verbanden die een kind ziet. Dat is niet in cijfers uit te drukken.

Toetscultuur en eenzijdige breintraining

In Nederlandse basisscholen overheerst de toetscultuur. Omdat we willen zien waar kinderen staan. Maar zie je hoe de toetscultuur leidt tot eenzijdige breintraining? Doordat 'creatieve-output' van de rechtserhersenhelft zich niet laat meten met concrete cijfers, sneuvelen de creatieve vakken als eerste. De toetscultuur zorgt er voor dat we voorrang geven aan onderwijs dat meetbaar is. Zodra het vak niet meetbaar is, is het bijzaak.

Balans in ontwikkeling beide hersenhelften

Dus schuift muziekles in een hoekje en wordt tekenen gezien als een pleziertje. Terwijl creatieve vakken bij uitstek geschikt zijn om de rechterhersenhelft te ontwikkelen. De ontwikkeling van het associatieve denken, het denken in mogelijkheden en het leggen van verbanden train je met creatieve vakken. Toch is het onderwijs vrijwel uitsluitend gericht op de ontwikkeling van de (meetbare) linkerhersenhelft. De linkerhersenhelft groeit en groeit. Maar we leren kinderen amper hoe ze hun rechterhersenhelft kunnen benutten.

Benut het volle potentieel

Risico nemen, proberen, innoveren, experimenteren, doorzetten: door de toetscultuur een te dominante plek te geven, leren we het kinderen af in plaats van aan. Geef creativiteitsonderwijs de plek die het verdient: gelijkwaardig naast het meetbare onderwijs. Zodat we kinderen leren hoe je je volle potentieel benut. Aan beide kanten.

[Jennemieke Snijders werkte als muziekjuf en is nu auteur van de muziekmethode Muziek & Meer Digitaal en conceptontwikkelaar bij Tinksel]


 

 
Onze zesde gratis les voor Meer Muziek in de Klas & Lang Leve de Muziek Show. Hoe klonken love songs in de middeleeuwen? Waar zongen troubadours over?
Lees verder >
 
 
 

 

 
Onze vijfde gratis les voor Meer Muziek in de Klas & Lang Leve de Muziek Show. Ontdek wie Beethoven is en wat voor muziek hij maakte. En luister naar muziek uit de Romantiek.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Onze vierde gratis les voor Meer Muziek in de Klas & Lang Leve de Muziek Show. Wat betekent 'feeling blue'? Hoe klonk bluesmuziek in de beginjaren van de vorige eeuw?
Lees verder >
 
 
 

 

 
Onze derde gratis les voor Meer Muziek in de Klas & Lang Leve de Muziek Show. Leer om stap voor stap een basisritme te drummen, gewoon vanachter je tafeltje.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Onze tweede gratis les voor Meer Muziek in de Klas & Lang Leve de Muziek Show. Bekijk samen filmpjes over hoe een elektrisch gitaar werkt en doe de elektriek-of-niet-quiz.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Onze eerste gratis les voor Meer Muziek in de Klas & Lang Leve de Muziek Show. Ga samen het rijmwoordenduel aan en creëer je eigen rap. Inclusief werkblad.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Download 6 eenvoudige, laagdrempelige muziekspelletjes voor groep 3 t/m 8. De spelletjes komen uit Muziek & Meer Digtaal.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Zorg dat je hun gevoel voor autonomie en status verhoogd. Lees hier op welke manieren je dat kunt doen.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Zeg je tegen jezelf ‘ik kan het NOG niet’ in plaats van ‘ik kan het niet’, dan geef je je eigen brein een flinke dosis dopamine.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Hoe kom je als leerkracht in een leerproces waarin je eigen muzikale intelligentie kan groeien?
Lees verder >
 
 
 

 

 
Probeer onze gratis Sinterklaas-muziekles voor digibord, onder andere met schoolinstrumenten en boomwhackers.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Welke overtuigingen geef je onbewust door? Doe de test.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Organiseer een instrumenten-vossenjacht, samen met de plaatselijke harmonie of fanfare.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Jouw enthousiasme is de beste muziekles-motivator. Motiveer je jezelf, dan motiveer je je leerlingen.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Muziek heeft een eigen, unieke bijdrage aan het functioneren van het brein. Breinprofessor Erik Scherder legt uit.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Kun je kinderen een liedje aanleren, dan vinden collega’s je gauw muzikaal. Terwijl je in feite gewoon goed kunt lesgeven.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Geef feedback over dat wat je waarneemt. En op het proces dat tot het resultaat leidt.
Lees verder >
 
 
 

 

 
Welke denkstrategie trainen kinderen die tegen de prestatie-meetlat liggen?
Lees verder >
 
 
 
//www.muziekenmeer-digitaal.nl/page/_news_ajax
7Reageer

Naam:
Reactie:
Code: (onleesbaar?) codeReacties

//www.muziekenmeer-digitaal.nl/page/comments_update
news_blog/2015/03_hoe_we_kinderen_leren_om_hun_creatieve_vermogens_niet_te_gebruiken
nl
1475858181
Naam: Jantje
Geplaatst: 7 okt 2016 18:36:21
Reactie: Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in muziek. Vandaar dat wij ook muziekinstrumenten op jantjevanalles hebben. Misschien kunnen wij er samen iets voor de kinderen op verzinnen?
https://www.jantjevanalles.nl/speelgoed/binnenspeelgoed/muziek